Sosyal Bilimlerin Küresel Dönüşümlere ve Sosyal Değişimlere Bakış Açısı 16-18 Nisan, 2010 Central European University Budapeşte, Macaristan www.ceu.hu/polscijournal

Mezunları ve genç fakülteleri, aşağıdaki panellerden birine tezlerini göndermeleri konusunda teşvik ediyoruz.

 • Panel 1: Politika 2.0: Politika ve Bilgi Çağında Politik Bilimler
 • Panel 2: Bulanık Lensler? Yirmi Yıl Sonra Geçmiş Algıları
 • Panel 3: Plitik Üyeliğin Değişen Sınırları
 • Panel 4: Yetişkinliğe mi Geçiyorsunuz? Yeni Avrupa Demokrasilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını
 • Panel 5: Yeni Demokrasilerde Politik Partilerin Rolleri, İşlevleri ve Organizasyonları
 • Panel 6: Karşılaştırmalı Perspektifte Politik Katılım
 • Panel 7: Ekonomik Krizin Sosyal Sonuçları
 • Panel 8: Avrupa’da Ekonomik Milliyetçilik
 • Panel 9: Altı yıl sonra, oniki üye daha: Doğuya Açılmanın, AB’nin Politika-Oluşturma Süreci ve Politik Dinamikleri Üzerindeki Etkisi
 • Panel 10: Politik Tutumlar
 • Panel 11: Sayısal Araştırma Metadolojisi
 • Panel 12: Krizde Meclisler: Neden ve Nereye?

Başvurular (maks. 250 kelime) tez taslağı ve kısa CV (maks. 2 sayfa) olarak, direkt panel kuruluna (e-mail adresi web-sitesinde mevcuttur) gönderilecek. Tez başvuruları için son tarih:

1 Mart,2010. 4 mart’’tan sonra sonuçlara ulaşılabilir. Panel yönetiminin panellerinin tertibini yeterli bulmaları durumunda, uygulamalar daha erken bitebilir.

Detaylar ve panel tanımlarına www.ceu.hu/polscijournal adresinden ulaşılabilir.