http://www.meridyendernegi.org/wp-content/uploads/2012/01/meridyen_tanitim.flv

Meridyen Derneği Tanıtım Katalogu için tıklayınız

Vizyonumuz

Meridyen Derneği, evrensel bilgi birikimini toplumsal değerlerle harmanlayarak özgün bir dil ve düşünce geleneğinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Amaçlarını tüm zamanlarda geçerli bir değerler sistemi ile bütünleştiren dernek, toplumsal konumunu, meridyenlerin kuşatıcılığı ve meridyenler arası eşitlik ölçüsüyle belirler. Meridyen Derneği, toplumsal dinamikler arasındaki hassas dengeyi koruyarak değişen dünya şartlarına uygun projeler üretmeye imkân tanıyan sosyal bilimleri desteklemeyi çalışma alanı olarak seçmiştir. Uluslararası arenada gelişmişliğin önemli parametrelerinden birisi olarak kabul edilen sosyal bilim çalışmalarına vereceğimiz her destek, dünyadaki yüzeysel bütünleştirme hareketlerine karşı geleneğin derinliğini ortaya koyacaktır. Bu amaç doğrultusunda dernek, Türkiye’de sosyal bilimlerde belirlenen çalışma alanlarının toplum sorunlarıyla uyumu, hangi bilim dallarının önem kazandığı ve bu alandaki hakim paradigmaların sorgulanması gibi konulara katkı olabilecek faaliyet alanları geliştirir. Nitelikli gençlerin bu alana özendirilmesi, akademik çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların hafifletilmesi ve mevcut akademik birikimin değerlendirilmesi için çalışmalar yapar. Meridyen Derneği, dinamizmini sosyal bilimlerin önemini kavramış ve geleceğin şekillendirilmesinde bu alanın etki gücüne inanmış insanlardan alır. Üyelerinin maddî-manevî her türlü desteğini toplumun ihtiyaç duyduğu konularda kalıcı çözümler üretmek için kullanır. Bir araya getirdiği küçük birikimleri entellektüel çalışmalara ve nitelikli insan yetiştirme idealine eklemler.

Geçmiş Dönem Başkanlarımız:

 • Fatma Bayram – 2006-2009 (Kurucu Başkan)
 • H. Hümeyra Şahin – 2009-2012
 • Saliha Büyükdeniz – 2012-2017

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

 • Dt. Melike Koç (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Av. Emine Doğan (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 • Havva M. Kanbur (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 • F. Zehra Durmuş (Sayman)
 • Ecz. Esra Polat (Sekreter)
 • Fatma Bayram
 • Saliha Büyükdeniz
 • Hülya Pala