Meridyen Derneği’nin 20. yüzyıla damgasını vurmuş ilim insanları ve aydınlarının hayatlarına tanıklık etmek üzere başlattığı “Meridyen Biyografi Konuşmaları Dizisi”nin onuncu toplantısı Yazar Kamil Büyüker*in moderatörlüğünde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç*’ın “Hâdimü’l – Kur’ân Bir Vakıf İnsanı” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirilecektir.

biyografi

Tarih:      27 Mart 2015 Cuma / 19:30 – 21:00

Yer:          Meridyen Derneği, Üsküdar

İrtibat:     0216 310 30 39

*Dr. Tayyar Altıkulaç Kimdir?

Dr. Tayyar Altıkulaç 1938 Kastamonu Devrekâni doğumludur. 13. Diyanet İşleri başkanı, XX.ve XXII. Dönem İstanbul milletvekili ve AKP kurucu üyesidir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü mezunudur. MEB Din Eğitimi genel müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde öğretim üyeliği, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi başkanlığı ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanlığı yapmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

9 yaşında hafız olmuştur. İlköğrenimini Devrekâni’de, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul’da yapmış ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü 1963 yılında bitirmiştir. Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik yapmıştır.

15 Şubat 1965 – 15 Temmuz 1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek İslâm Enstitülerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuş, bu arada 1967-1968 öğretim yılında Bağdat Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde çalışmıştır. Doktorasını tefsir dalında veren Altıkulaç’ın daha sonra sürdürdüğü görevler sırasıyla şunlardır:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı (15 Temmuz 1971 – 7 Eylül 1976)

MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü (7 Eylül 1976 – 2 Kasım 1977)

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği (2 Kasım 1977 – 9 Şubat 1978)

Diyanet İşleri Başkanlığı (9 Şubat 1978 – 10 Kasım 1986)

Namazlardaki temkin vakitleri 1 Ocak 1983 tarihinde, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç tarafından kaldırılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 10 Kasım 1986 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır. Ebû Şâme el-Makdisî ve el-Murşidu’l-Veciz’i, Yüce Kitabımız Hz. Kur’ân, Tecvidü’l-Kur’ân, Zehebî ve Ma’rifetü’l-Kurra’sı, (4 cilt) isimli basılmış eserleri bulunmaktadır. Birçok uluslararası toplantılara katılarak şu tebliğlerini sundu: Kur’ân Kırâatı, Hz. Peygamber (sav)’in Örnek Ahlâkı, Hz.Peygamber (sav) Zamanında Kaza Müessesesi, Türkiye’de Din Hizmetleri, İslâm’ın Barış Anlayışı ve Bulgar Zulmü.

Azerbaycan Milli Akademisi tarafından Profesörlük unvanı verilmiş ve bu Akademinin daimi üyesi olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olduktan sonra, Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak hizmet vermiş, ayrıca TDV İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Altıkulaç, 24 Aralık 1995’te yapılan genel seçimlerde İstanbul Milletvekili olarak Parlamentoya girmiştir.

2011 yılında özellikle Diyanet İşleri başkanlığı dönemine dair hatıralarının olduğu üç ciltten oluşan Zorlukları Aşarken adındaki kitabı yayınlanmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini yürütmektedir.

*Kamil Büyüker Kimdir?

Kamil Büyüker, 1978 yılında Kırşehir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Kırşehir’de tamamlamıştır. Kırşehir İmam Hatip Lisesi’nde okurken başladığı yazı hayatına 1992 yılında Ankara’da yayınlanan Çınar Dergisi temsilciliği ile sürdürmüştür. İlk yazıları da yine bu dergide yayınlanmıştır. Yaklaşık dört sene bu göreve devam etmiştir. Ahilik, Çanakkale Zaferi, Yahya Kemal gibi konularda makaleleri yayınlanmıştır. 1996 yılı sonunda Kırşehir/Toklumen Kasabasında İmam-Hatipliğe başlamıştır. 1998-2000 yılları arasında Edirne Merkez’de müezzin olarak görev almış, bu arada Edirne Meslek Yüksek Okulu Serigrafi bölümünden mezun olmuştur. Edirne’de bulunduğu senelerde Edirne Musiki Cemiyeti’ne devam etmiş, 2001-2003 yıllarında Kırşehir Merkez Müstean Camii ve Nazmi Gökbulut camiinde görevine devam etmiştir. Kırşehir’de bulunduğu yıllarda Kırşehir Musiki Cemiyeti’nde korist, solist ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2003 sonu itibariyle İstanbul’a gelerek Beşiktaş’ta göreve başlamıştır. Beşiktaş’ta görev yaptığı yıllarda Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etmiştir. 2004-2011 yılları arasında Şişli ilçesi Behram Çavuş Camiinde görev yapmış, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne Diyanet Aylık Dergi koordinatörü olarak atanmıştır. 2013 yılına kadar görevine devam etmiştir. 2014 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Halen İstanbul Müftülüğü’nde vazife yapmakta ve Din ve Hayat Dergisinin editörlüğünü yürütmektedir. Hacer Büyüker ile evli olup Elif Rânâ ve Fatma Reyyan isimli iki kız babasıdır.

Yazıları, denemeleri Çınar (Ankara), Kum Yazıları (Ordu), Kırlangıç (Kırşehir), Koza (Sivas), Kitap Haber, Kitap Postası, Yedi İklim, Hece, Diyanet, Diyanet Avrupa, Dergâh, Söz Ola, Gülbahçesi, İkindi Yağmuru, Anadolu Çınar, Birdenbire, Biyografi Analiz, İmaret gibi dergilerde, Olay Gazetesi Kitap Eki, Yeni Şafak, Bafra Haber, Kırşehir Gerçek, Kırşehir Haber gibi gazetelerde yayınlanmıştır. 1996 yılında Çınar Dergisi’nin açmış olduğu yarışmada, makale dalında “Çanakkale Zaferini Yaşamak” isimli makalesiyle birinci olmuştur. 2003 yılında Kırşehir’de düzenlenen “1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni”ne katılarak “Kırşehir’in yakın tarihinde Ulemadan İki Kişi: Halil Hilmi Gürbüz ve Mehmet Emin Güneş” isimli bildiri sundu. Yine 2004 yılında düzenlenen “Ahilik Araştırmaları Sempozyumu”na “Osmanlı Arşivlerinde Ahilik ile alakalı iki belge” isimli bildiriyle katılmıştır.

Halen yazı çalışmalarına devam eden yazarın, yayınlanmış “II. Abdülhamid’in Şeyhi Şeyh Muhammed Zafir ve Ertuğrul Tekkesi (2004) Türkiye’nin Sıhhi, İçtimai Coğrafyası Kırşehri Vilayeti, İbrahim İsmail (çevirim yazı, 2003)  ve Gülistan- Ramazan İlahileri ve Kasideleri (2008) isimli üç kitabı vardır.