Meridyen Derneği çatısı altında bir birim olarak, yurtdışında çalışmalar  yapan akademisyenlerle, Türkiye’nin entelektüel hayatına yön veren yazar ve akademisyenleri buluşturan Meridyen Circle’ın yıllık toplantısı 31 Aralık 2011 Cumartesi günü Meridyen Derneği’nde gerçekleştirildi.

Meridyen Circle Yıllık Toplantısı, 31 Aralık 2011

Sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarında yer alan akademisyen ve yazarların katılımı ile gerçekleşen  Meridyen Circle’ın ikinci büyük buluşmasının bu yılki teması ‘Kadın ve Entelektüel Dünya’ idi. Tüm gün boyunca devam eden toplantıda sosyal ve beşeri bilimlerin muhtelif dallarının kadınlar tarafından çalışılmasının alana sağladığı katkılar ve belli disiplinlerde konu olarak kadınların nasıl yer aldığı sorusuna cevaplar arandı, eğitim faktörü de dikkate alınmak suretiyle kadın olmanın neye tekabül ettiği tartışıldı.

Alanlarında uzman 60’a yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleşen Meridyen Circle Yıllık Toplantısı, ‘Sosyoloji – Toplumsal Cinsiyet – Tarih’, ‘İlahiyat – Siyaset Bilimi’, ‘Edebiyat – Sanat’ ve ‘Psikoloji – Eğitim – Medya’ başlıklı dört oturumun ardından yapılan ve dinleyicilerin sorularıyla katıldıkları değerlendirme oturumuyla son buldu.