Sosyal bilimler, insanı ve toplumu ele alan, insan-insan, insan-toplum ve insan-eşya ilişkilerini inceleyen, sistemli bir biçimde ve bilimsel metodoloji ile bilgi üreten ve ürettiği bilgileri bilimsel disiplinlerin düzeni içinde sunan akademik disiplinler grubudur.

Tarih, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, dilbilim, iletişim bilimi, ekonomi gibi başlıklar altında listelenen sosyal bilim dallarında eleştirel bakış açısıyla şekillenecek özgün bir anlayışa duyulan ihtiyaç, bizi bu alanda çalışmaya yöneltmiştir.

İnsanı ve toplumu anlamanın anahtarı olan sosyal bilimler, kendini tanımlamanın, geçmişi anlamlandırmanın, bugünü anlamanın ve geleceği kurmanın temelini teşkil eder. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu geçişlerinde teknolojik sıçramadan önce sosyal bilimler alanındaki değişimler gelmiştir.

Bu sebepledir ki, özgün bir sosyal bilim anlayışı toplumumuz için hayatî önem taşımaktadır. Uygulayan olmaktan çıkıp üreten ve şekillendiren olabilmek, ancak bu sayede mümkündür.

  • Sosyal bilimleri geçmişi ve bugünü ile kavrayarak hâkim paradigmayı sorgulamak,
  • Kendi özümüzden neşet eden özgün bir sosyal bilim anlayışı geliştirmek,
  • Türkiye’de sosyal bilim çalışmalarının toplum sorunlarıyla uyumunu sağlamak,
  • Sosyal bilimler alanını genişletmek ve önem kazanan dallarda özgün projeleri desteklemek için sosyal bilimleri kendimize çalışma alanı seçtik.