Meridyen Derneği tarafından 2007 yılında kurulan Sonpeygamber.info Web Portalı ile Hz. Peygamber’i temel kaynaklara dayanarak anlama ve dünyaya anlatma çabası yönünde atılan adımlar yeni bir sahaya açılıyor.

Sonpeygamber.info Projesi kapsamında yürütülen “Hadis ve Siret Ödülleri”, “Siyer Atölyesi” ve “Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu” gibi  akademik faaliyetlerin tamamlayıcısı ve bir sonraki adımı olmak üzere Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi yayın hayatına başlıyor.  Yılda iki sayı halinde yayımlanacak Hadis ve Siyer Araştırmaları İslâmî ilimler içerisinde mesaisini Hz. Peygamber’in hayatından hareketle hem Müslümanlara hem de insanlara her devirde rehberlik edecek ilkeleri belirlemeye teksif eden hadis ve siyer ilimlerinin birikiminden istifade etmek ve aynı zamanda söz konusu birikime katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Uzun vadede uluslararası sahada gündem belirleyici bir dergi olmayı hedefleyen Hadis ve Siyer Araştırmaları, akademik dergiciliğin bilhassa Batı’da ilmî çalışmaların canlılığında üstlendiği rolün bilinciyle yola çıkmaktadır. İlk sayısından itibaren uluslararası dergicilik standartlardan taviz vermeksizin yayın hayatını sürdürmeyi hedefleyenHadis ve Siyer Araştırmaları disiplinlerarası bir perspektif benimsemekte ve bu yaklaşımı doğrultusunda bütün ilmî araştırma alanlarının hadis ve siyer sahasına katkılarını beklemektedir.

Detaylı bilgi için: hadisvesiyer.infohadithandsira.info 

hadisvesiretarastirmalari