Amaç

Meridyen Derneği destek burslarının genel amacı, ülkemizde Sosyal Bilimler alanında yapılmakta olan nitelikli çalışmaları teşvik etmek ve bilimsel çalışmaların düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. Türkiye’deki bilimsel birikime ve evrensel bilime katkısı olacağı düşünülen yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeydeki nitelikli insanların çalışmaları desteklenir.

YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

 • Adayın özgeçmişi
 • Enstitüden yüksek lisans programına kayıt belgesi
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgelerinin (transkriptler) aslı veya onaylı örneği
 • Yüksek lisans çalışmalarının yapılacağı ülkede öğrenimi için geçerli olan yabancı dili çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek (en az TOEFL 550 (213), KPDS ve ÜDS 80) veya adayın yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluşta eğitim aldığını gösterir belge
 • Araştırma hakkında detaylı bilgi (çalışma konusu, hipotezi, yöntemi, çalışmanın literatüre katkısı, çalışma plânı, takvim, tahmini masraf bütçesi)
 • Başka bir yerden destek alınıyor ise miktarının belirtilmesi.
 • İki adet referans mektubu

 

DOKTORA DESTEK KOŞULLARI

 • Adayın özgeçmişi ve yayın listesi
 • Enstitüden doktora programına kayıt belgesi
 • Yüksek lisans ve doktora öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak
 • Yüksek lisans ve doktora öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgelerinin (transkriptler) aslı veya onaylı örneği
 • Çalışmalarının yapılacağı ülkede öğrenimi için geçerli olan yabancı dili çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek (en az TOEFL 550 (213), KPDS ve ÜDS 80) veya aday yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluşta eğitim aldığını gösterir belge
 • Araştırma hakkında detaylı bilgi (çalışma konusu, hipotezi, yöntemi, çalışmanın litaratüre katkısı, çalışma planı, takvim, tahmini masraf bütçesi,)
 • Yurt içinde bir üniversiteye mensup olup araştırmacı olarak yurtdışında bulunacak olanların araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olması
 • Başka bir yerden destek alınıyor ise miktarının belirtilmesi
 • İki adet referans mektubu

 

DOKTORA SONRASI DESTEK KOŞULLARI

 •  Adayın özgeçmişi  ve yayın listesi
 • Doktora diploması
 • Çalışmada kullanılacak yabancı dili çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek (en az TOEFL 550 (213), KPDS ve ÜDS 80) veya aday yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluşta eğitim aldığını gösterir belge
 • Araştırma hakkında detaylı bilgi (çalışma konusu, hipotezi, yöntemi,çalışmanın litaratüre katkısı, çalışma planı, takvim, tahmini masraf bütçesi)
 • Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak
 • Başka bir yerden destek alınıyor ise miktarının belirtilmesi.
 • İki adet referans mektubu

 

Başvurular Meridyen Derneği’ne e-mail yoluyla yapılacaktır.