Siyer Bize Ne Söyler Atölyesi Başlıyor

Siyer Bize Ne Söyler? atölyesi ‘Mekke-Medine’ dönemini içeren 3. Modülüyle yakında başlıyor!

Aşağıdaki katılım şartlarına uyuyorsanız atölyemize katılmak için web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan yapacağımız duyuruları takip edebilirsiniz.

Atölyemize Kimler Katılabilir?

-İlahiyat mezunu olmak

-İlahiyat alanında akademik çalışma yapıyor olmak

-DİKAB öğretmeni olmak

-İmam Hatip Liseleri meslek dersi öğretmeni olmak

-Din Görevlisi olmak

SİYER BİZE NE SÖYLER ATÖLYESİ

‘Siyer Bize Ne Söyler?’ programı, siyer alanında bilgi birikimi olan, bu alanda çalışmalar yürüten kişilere yönelik olarak planlanmıştır. Siyer okumalarında hangi perspektiflerden beslenmeliyiz sorusundan hareketle oluşturulan program; siyeri yalnızca tarihsel bağlamda ele almak yerine o dönemdeki hadiseleri fıkhu’s-sîre çerçevesinde anlamlandırabilmeyi, günümüze verdiği mesajları idrak edebilmeyi ve Hz. Peygamber’in dini ve beşeri şahsiyetini bir itidal üzere ele alacak perspektifi kazandırmayı amaçlar.

Programda, disiplinlerarası bir bakış açısıyla siyer hadiselerinin nasıl göründüğünün yanında, siyerin farklı disiplinlere nasıl katkıda bulunduğunun da ortaya konması hedeflenir.

İslam Öncesi Dönem, Peygamberliğin Gelişi, Mekke-Medine Dönemi, Hulefa-i Raşidin Dönemi olmak üzere 4 modülden oluşacak uzun soluklu bu program, alanda faaliyet gösteren eğitimci ve görevlilere ufuk açıcı bir rehber olma arzusundadır.

I. DÖNEM: İSLÂMİYET ÖNCESİ DÖNEM

Niçin Siyer Okumalıyız? Okutmalıyız?

Prof. Dr. Mustafa FAYDA

8 ŞUBAT 2021

İslam Öncesindeki İnsanlık Birikimi: Kadim Medeniyet Havzaları

Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU

15 ŞUBAT 2021

İslâm Öncesi Kuzey ve Güney Arabistan

Doç. Dr. Mahmut KELPETİN

22 ŞUBAT 2021

İslam Öncesi Hicaz

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ

1 MART 2021

Hz. Peygamber’in Çocukluğu

Dr. Fatıma Tuba YAYLACI

8 MART 2021

Hz. Peygamber’in Gençliği

Dr. Necdet SUBAŞI

15 MART 2021

Vahy Öncesi Hayatındaki Tartışmalı Rivayetlere Bakış

Prof. Dr. Adem APAK

22 MART 2021

Vahye Hazırlık

Prof. Dr. Asım YAPICI

29 MART 2021

İnsan-Vahy İlişkisi

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

5 NİSAN 2021

II. DÖNEM: PEYGAMBERLİĞİN GELİŞİ

Vahyin Başlangıcı / Bed’ü’l-Vahy

Prof. Dr. Bünyamin Erul

17 Mayıs 2021

Davetin İlk Yılları ve İlk Müslümanlar

Prof. Dr. Abdurrahman KURT

28 Mayıs 2021

Hz. Peygamberin Davet Stratejisi ve İnsan İlişkileri

Fatma Bayram

31 Mayıs 2021

Mekki Sureler Bağlamında Müşriklerin Direnci

Prof. Dr. Vejdi Bilgin

7 Haziran 2021

Habeşistan Hicretlerine Farklı Bakış

Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

14 Haziran 2021

Mahrumiyetler Mücadeleyi Nasıl Etkiler?

Doç. Dr. Gülüşan Göcen

21 Haziran 2021

İsra ve Miraç

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

28 Haziran 2021

İslam’ın Dış Dünyaya Açılması: Akabe Biatları

Prof. Dr. Adem APAK

5 Temmuz 2021

Tüm Yönleriyle Hicret

Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU

12 Temmuz 2021

Update: 28.10.2021