Hakkımızda

Meridyen Derneği, ilmin öncelikli vasfının “kendini bilmek” olduğu bilincine sahip, farklı disiplinlerde eğitim görmüş ve yaşadığımız coğrafyada özellikle sosyal bilimler alanında yetişmiş nitelikli insana duyulan ihtiyacı kendine dert edinmiş bir grup kadın tarafından 2006 yılında kurulmuştur. Öncelikli amacı, sosyal bilimler alanında hakim paradigmaların ve söylemlerin ötesinde, yetiştiği toplumu iyi tanıyan ve onun yüzleştiği problemlerle empati kurabilen, öz bilinci yüksek gençlerin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki akademik çalışmalarına destek sağlamaktır. Bilginin üretiminden ziyade, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden gelen yetkin akademisyen ve düşünce insanları arasında etkin bir iletişim ağı oluşturmak hedefini güder. İlmin, tüm farklı bakış açıları ve esnek çalışma konuları ile ancak üretken bir ortamda hayat bulabileceği, gelişebileceği gerçeğine binaen çalıştaylar, okuma etkinlikleri ve konferanslar düzenler. Özellikle gençlerin sosyal bilimler sahasına özendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek ülkemizde ve dünyada sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler. ... Devamını Oku