MERiDYEN HADiS VE SiYER ARAŞTIRMALARI MERKEZi

Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, sosyal bilimler sahasında gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra Me­ridyen Derneği’nin temel faaliyet alanlarından biri de İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’i en sağlıklı bilgiler ışığında tanıtmak ve bu bağlamda O’nun mirasının günümüz dünyasında nasıl daha iyi tevarüs edilebileceği noktasında çalışmalar yürütmektir.

Bilhassa karikatür krizi ile başlayan süreçle birlikte Hz. Peygamber’i yeni bir dille ve ça­ğın etkin iletişim araçlarını kullanarak anlatmanın gerekliliğini müşahede eden Meridyen Derneği, 2007 senesinde Sonpeygamber.info projesi ile bu alandaki çalışmalarına başla­dı. Kısa sürede bir web portalının sınırları aşıldı ve başta “Hadis ve Siret Ödülleri”, “Si­yer Atölyesi”, “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu”, Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi gibi akademik projeler art arda hayata geçirildi. 2016 yılında gelinen nokta itibariyle hem bu sahadaki çalışmaların akademik bir çatı altında toplanması hem de daha şümullü yeni projelere zemin teşkil etmesi düşüncesiyle bir araştırma merkezi­nin kurulması dernek yönetimi tarafından kararlaştırıldı. Temelleri bu şekilde atılmış olan Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, kuruluşuyla birlikte “Hadis Veritabanı” gibi uzun soluklu projelerini hayata geçirmek için ilk adımlarını atmış bu­lunmaktadır. Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, tüm ilmî-akademik çalışma­larını Araştırma ve Strateji Geliştirme Kurulunun rehberliğinde, profesyonel isimlerden oluşan yönetim ve yürütme ekibi ile icra etmektedir.

Araştırma ve Strateji Geliştirme Kurulu

  • Prof. Dr. Hayrettin Karaman
  • Prof. Dr. Raşit Küçük
  • Prof. Dr. Adnan Demircan
  • Prof. Dr. Tahsin Görgün
  • Prof. Dr. Yavuz Ünal