Akademik Destek

1. Hakkında

Meridyen Akademi, yurt içi ve yurt dışında akademik çalışmalarda bulunan akademisyenler arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı ve ortak değerler etrafında ülkemize yapabileceğimiz katkıları tartışmayı hedeflemektedir. Birlikte oluşturacağımız sinerji, akademisyenliği hedefleyen gençlerimize de yol gösterici olacak, aynı zamanda onların geçmiş dönem tecrübelerinden istifade edebilmelerini sağlayacaktır.

Meridyen, beşerî ve sosyal bilimleri, insanı ve toplumu anlamanın anahtarı olarak görüp, nitelikli sosyal bilimcilerin yetişmesi için yapılan çalışmaları desteklemeyi amaçlar. Beşerî ve sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere klasik bir burs anlayışının dışında destek verir. Akademik referanslarla yapılan başvuruları belli kriterler dahilinde akademik kurulda değerlendirir ve uygun bulduğu proje ve çalışmaları maddi-manevi destekler.

Destek verilen akademisyenlerin çalışma yaptıkları üniversitelerden bazıları:

1. London School of Economics and Political Science
2. Arizona State University
3. University of Exeter
4. Indiana University
5. Goldsmiths University of London
6. Boğaziçi Üniversitesi

2. Meridyen Destek Derneği Burs Yönetmeliği

Meridyen Destek Derneği’nin öncelikli amacı Sosyal Bilimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde çalışmalar yapmakta olan ilim insanlarını desteklemek, ülkemizde bu alanda yapılmakta olan çalışmaların niteliğini arttırmak ve kendi değerleri ile ilişiğini koparmamış, dünya çapında geçerli bir ilmi birikimin oluşumuna katkıda bulunmaktır. 2006 yılından bu yana birçok ilim insanını destekleyen Meridyen Destek Derneği’nin, Yüksek Lisans ve Doktora Burs programı ile bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

1. Meridyen Destek Derneği burs müracaatları yılda iki defa ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilmekle birlikte, öğrenciler aynı dönemde birden fazla müracaatta bulunamaz.

2. Burs başvurusu reddedilen öğrencilerin aynı başvuru şartları ve talepleri ile tekrar müracaat etmeleri halinde, müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

3. Yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler burs için başvurabilir.

4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri çalışmalarının herhangi bir aşamasında burs müracaatında bulunabilir.

5. Söz konusu burslar tek seferlik ve karşılıksız olarak verilir.

6. Öğrencinin talep ettiği ihtiyacın tamamı veya bir bölümü karşılanabilir. Meblağ öğrencinin öğrenim hakkı kazandığı ülkenin ekonomik şartlarına ve Meridyen Destek Derneği’nin bütçe imkanlarına bağlı olarak belirlenir. Burs miktarı tek seferlik olarak verilmekle birlikte ödemeler; Meridyen Destek Derneği’nin bütçesi dahilinde, burs kabulünün ilanından itibaren söz konusu öğrenim yılı içerisinde öğrenciye ödenmek şartıyla, iki, üç veya dört taksitlendirme şeklinde gerçekleştirilebilir.

7. Burslar; araştırmacının araştırması için gerekli olan İngilizce hariç diğer diller için verilebilir; ancak dil bursu başvuruları öncelikli olarak desteklenmemektedir.

8. Yurtiçi veya yurtdışında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yapan öğrenciye alanıyla ilgili sunum yapmak üzere kabul aldığı yurtdışı konferans, sertifika programı, bilimsel etkinliklere katılım ile veri toplama masrafları gibi muhtelif ihtiyaçlar için burs verilir.

9. Aynı akademik program dahilinde ikinci kez burs verilmemektedir.

3. Burs Takvimi

Meridyen Destek Derneği burs müracaatları 15 Mart-15 Nisan ve 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilir. Burs değerlendirmeleri takip eden 45 gün içerisinde tamamlanır; ilanlar 1 Haziran ve 1 Kasım tarihlerine kadar yapılır.

* Burs takvimimiz yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Güncel burs takvimimizi duyurularımızdan takip edebilirsiniz.

Bu kapsamda kabul veya ret duyuruları;

• Derneğimizin web sayfasında veya başka bir platformda yayımlanmaz; sadece müracaat eden şahsın elektronik posta adresine iletilir.
• Burs başvuruları kabul edilen öğrencilere yapılacak ödeme miktarı ve ödeme planı, burs başvurusu kabul edildiğine dair bilgilendirme mektubunun iletilmesinden itibaren 15 gün içerisinde şahsın elektronik posta adresine gönderilir.
• Derneğimiz reddedilen müracaatlar için gerekçe bildiriminde bulunmaz.
• Müracaatı reddedilenlerin belgeleri iade edilmez.

4. Başvuru için gerekli şartlar ve belgeler

Türkiye veya yurtdışında, üniversitelerin İnsan ve Toplum Bilimleri, Sosyal Bilimler, İlahiyat, İletişim, Medya, Hukuk, İktisat gibi (Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri hariç) bir alanda Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi veya kabul almış öğrenci adayı olmak.

Aşağıda belirtilen belgelerin tek bir sıkıştırılmış dosya formatında [email protected] e-posta adresine iletilmelidir. Referans mektubu ayrı bir e-posta ile iletilebilir. E-postanın konu kısmında burs başvurusu olduğunun belirtilmesi gerekir.

1. Başvuru Formu.
2. Fotoğraflı Özgeçmiş.
3. Öğrenci belgesi veya kabul belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olduğunu gösteren belge veya Yüksek Lisans veya Doktora programından kabul aldığını gösteren belge).
4. Not dökümü (transkript) (Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans, Yüksek Lisans öğrencileri için ise Lisans olmak üzere en son alınan derecenin ortalaması esas alınacaktır. Buna göre Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimi için mezun olunan üniversitenin not sistemi bazında en az 3.00/4 veya 77/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak şartı aranacaktır).
5. Başvuru mektubu; desteklenmesi istenilen akademik faaliyet veya çalışmanın konusu, literatüre katkısı ve önemi hakkında bilgi içeren en fazla 2000 kelimelik bir tanıtım mektubu.
6. Planlama çizelgesi; burs başvurusu yapan kişinin söz konusu çalışması/başvurusu için tahmini toplam masraf bütçesi ile çalışmasının ne kadar süreceğini açıkladığı planlama ve takvimi gösteren bir çizelge.
7. Akademik referans mektubu (bir adet).
8. Başka bir kurumdan burs alınması başvuruya engel olmamakla birlikte alınan bu desteğin miktarının belirtilmesi.
9. Derneğin ek bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda müracaat sahiplerinin irtibata cevap vermesi

Dernek burs kararı öncesinde burs başvurusunda bulunan öğrenciden dil sınav sonuç belgesi (YDS ve YÖKDİL için 80, TOEFL gibi yabancı dil sınavları için ise öğrencinin araştırma yapacağı üniversiteden dil yeterliliğinin onaylandığını gösterir belge veya adayın yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dilde yeterliliğini gösterir belge) vb. ek belge veya sözlü mülakat talep edebilir.

5. Burs Kabulü Sonrası Yükümlülükler

Bursiyer, kendisine tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanmak zorundadır. Kendisi adına tanımlanmış ve onaylanmış söz konusu bursu hiçbir şekilde erteleyemez. Kullanmadığı takdirde burs hakkını kaybeder.

Bursiyer rapor vermekle yükümlü olup, bu yükümlülük gereğince araştırmaları ile ilgili olarak burslarının başlama tarihinden itibaren 6 aylık dönemi kapsayan iki raporu Meridyen Destek Derneği’ne iletmekle sorumludurlar.

Dernek gerekli görülen durumlarda raporlar hakkında ek bilgi talebinde bulunabilir. Çalışma takvimi ve/ya raporlama sürecinde eksiklik olması durumunda Dernek bursta kesintiye gidebilir.

Burs kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda Meridyen desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin Meridyen Akademi’ye gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde ise her türlü çalışmanın Dernek faaliyetleri kapsamında sunum şeklinde değerlendirilmesi bursiyerden talep edilebilir.

Dernek vadettiği miktar ve şartlarda bursu sağlamayı taahhüt etmektedir. Ancak Meridyen Destek Derneği, bursu aşağıdaki durumlarda feshedebilir:

• Yanlış, eksik veya yalan bilgi verme,

• Kanuni veya inzibati cezalar alma ve ne sebeple olursa olsun okuldan uzaklaştırılma,

• Hangi nedenle olursa olsun Meridyen Destek Derneği ile olan iletişimi kesme,

• Burs sürecinde Derneğin izni dışında öğrenim yeri ve dalı değiştirme veya kendi isteği ya da herhangi bir nedenle öğrenimi bırakma,

• Kendisine tahsis edilen bursu Derneğin bilgisi dışında veya Dernek tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanma.

Fesih gerektiren durumlarda bursiyer Dernekten aldığı burs miktarını geri ödemekle yükümlüdür.