Meridyen Danışmanlık

Meridyen Derneği öncelikli amacına uygun olarak, sosyal bilimler alanındaki hâkim söylemlerin ötesinde, içinden çıktığı toplumu iyi tanıyan, onun yüzleştiği problemlerle hemhal olabilen, öz bilinci yüksek gençlere destek olmak yolunda önemli çalışmalar yapmıştır.

Özellikle Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Akademik referanslarla yapılan başvuruları belli kriterler dâhilinde akademik kurulda değerlendirerek uygun bulduğu proje ve çalışmaları desteklemektedir. On yılı aşkın süredir sağlamakta olduğu Akademik desteklerle, birçok akademisyene dünyanın saygın üniversitelerinde eğitim görme olanağı sunmuştur.

Ayrıca nitelikli gençlerin sosyal bilimlere yönlendirilmesi konusunda da teşvik edici çalışmalar yapmaktadır.

Yüzyıla damgasını vurmuş ilim insanları ve aydınlarının hayatlarına tanıklık etmek üzere başlattığı Meridyen Biyografi Konuşmaları Dizisi, Türkiye’nin entelektüel kadın birikimini buluşturmayı hedefleyen akademik referanslı Meridyen Akademi Çalışmaları, toplumun ihtiyaç duyduğu konularda geliştirdiği Sosyal Sorumluluk Projeleri bu alandaki çalışmalarından bazılarıdır.

Aşağıdaki formu doldurarak danışma için online başvuruda bulunabilirsiniz.