Hakkımızda

Meridyen Derneği, ilmin öncelikli vasfının “kendini bilmek” olduğu bilincine sahip, farklı disiplinlerde eğitim görmüş ve yaşadığımız coğrafyada özellikle sosyal bilimler alanında yetişmiş nitelikli insana duyulan ihtiyacı kendine dert edinmiş bir grup kadın tarafından 2006 yılında kurulmuştur. Öncelikli amacı, sosyal bilimler alanında hakim paradigmaların ve söylemlerin ötesinde, yetiştiği toplumu iyi tanıyan ve onun yüzleştiği problemlerle empati kurabilen, öz bilinci yüksek gençlerin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki akademik çalışmalarına destek sağlamaktır. Bilginin üretiminden ziyade, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden gelen yetkin akademisyen ve düşünce insanları arasında etkin bir iletişim ağı oluşturmak hedefini güder. İlmin, tüm farklı bakış açıları ve esnek çalışma konuları ile ancak üretken bir ortamda hayat bulabileceği, gelişebileceği gerçeğine binaen çalıştaylar, okuma etkinlikleri ve konferanslar düzenler. Özellikle gençlerin sosyal bilimler sahasına özendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek ülkemizde ve dünyada sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler.

Sosyal Bilimler ile ilgili temel misyonunun yanı sıra, dernek kurulma aşamasına denk gelen 2005 yılında Danimarka’da İslam Peygamberine atıfta bulunan yakışıksız karikatürlerin yayınlanması ile tarihi kökenleri çok eskilere dayanan ve her fırsatta ortaya çıkan İslamafobi konusunda bir tavır takınmak gerekliliğini hisseder. Karikatür krizinin özellikle İslam dünyasında neden olduğu haklı rahatsızlığın zaman zaman şiddet içeren bir forma dönüşmesi neticesinde dini, ahlaki ve sosyal sorumluluk bilinci ile İslam Peygamberini çağın en etkili iletişim mecrası olan internet aracılığı dünyaya anlatmak fikri doğar. 2007 yılında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde Önyargısız İslam sloganıyla yayın hayatına başlayan www.sonpeygamber.info web portalı, kapsamlı bir çocuk sitesi ve yeni eklenen diller ile on yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanında İslam peygamberini tanımak/anlamak isteyen insanlara yol göstermektedir. Dernek, temel çalışma alanlarını şekillendiren ve zaman içinde birbiri ile örtüşen bu iki misyon gereği, İslam’ın köklü tartışma geleneği Münazara üzerine eğitim ve etkinlikler, görsellik çağının en etkili aracı Sinema alanında senaryo çalışması ve kısa film etkinlikleri düzenler. Gelecek nesillere bilgi, inanç ve estetik temelleri sağlam bir gelenek bırakmayı hedefleyen Meridyen Derneği, özellikle gençlerin aktif olarak katılabilecekleri ve sorumluluk üstlenebilecekleri bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARIMIZ:

 • Fatma Bayram – 2006-2009 (Kurucu Başkan)
 • H. Hümeyra Şahin – 2009-2012
 • Saliha Büyükdeniz – 2012-2017

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

 • Dt. Melike Koç (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Av. Emine Doğan (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 • Havva M. Kanbur (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 • F. Zehra Durmuş (Sayman)
 • Ecz. Esra Polat (Sekreter)
 • Fatma Bayram
 • Saliha Büyükdeniz
 • Hülya Pala